Using Frame in java

Frame có thể mang theo sau những đặc điểm hay còn gọi là những đặc trưng chính :
– Là cửa sổ con của Windows .
– Có thể có tựa đề và có thể resize theo góc cạnh hay theo các hướng .
– Là thuộc tính ẩn ban đầu, sử dụng setVisible(true) để hiện ra frame . ( Câu này không biết dịch thế có đúng ko mấy quyển tiếng Anh đọc mún lòi con mắt – Nguyên bản nó là: Are invisible initiallyl use setVisible(true) to expose the frame . )
– Có BorderLayout là default cho layout mannager .
– Sử dụng setLayout() phương thức có thể thay đổi Layout mặc định .
– Frame là nền tảng để sử dụng các ứng dụng GUI khác trong java
– Trong chương trình Swing GUI có thể sử dụng lớp JFrame để tạo các cửa sổ .
– Mặc định, frame được hiển thị ở góc trên bên trái của màn hình . Để hiển thi Frame ở 1 vị trí xác định, sử dụng phương thức setLocation(x,y) trong lớp JFrame . Phương thức này đặt góc trái trên của Frame tại tọa độ (x,y) .
– Frame không phụ thuộc vào applet và trình duyệt. Frame có thể hoạt động như một vật chứa hay như một thành phần (component). Bạn có thể sử dụng một trong những constructor sau để tạo một frame:

*Frame(): Tạo một frame nhưng không hiển thị (invisible)
*Frame(String title): Tạo một frame không hiển thị, có tiêu đề.

Một số chương trình minh họa:

Ví dụ minh họa 1:

/*
 * To change this template, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package FrameExample;
import java.awt.*;

/**
 *
 * @author VanQua
 */
public class FrameExample {
  private Frame f;
  public FrameExample()
  {
    f = new Frame("Hello Out There");
  }

  public void LanchFrame()
  {
    f.setSize(170, 170);
    f.setBackground(Color.red);
    f.setVisible(true);

  }

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String[] args) {
    // TODO code application logic here
    FrameExample guiWindow = new FrameExample();
    guiWindow.LanchFrame();
  }
}


Kết quả xuất ra của ví dụ minh họa 1:

Ví dụ minh họa 2:

import java.awt.*;
class FrameDemo extends Frame
{
  public FrameDemo(String title)
  {
    super(title);
  }
  public static void main(String args[])
  {
    FrameDemo f=new FrameDemo(“I have been Frameed!!!”);
    f.setSize(300,200);
    f.setVisible(true); 
}
}

Lớp được định nghĩa Framedemo là một lớp con của lớp Frame. Lớp FrameDemo này có một phương thức khởi tạo, trong phương thức khởi tạo này ta cho gọi phương thức super(). Nó sẽ gọi phương thức khởi tạo của lớp cha (trong trường hợp này là Frame). Mục đích của super() là gọi phương thức khởi tạo của lớp cha. Nó sẽ tạo một đối tượng của lớp con, lớp con này sẽ tạo Frame. Tuy nhiên, Frame vẫn không nhìn thấy được và không có kích thước. Để làm được điều này, ta sử dụng hai phương thức nằm trong phương thức main: setSize() và setVisible().

Kết quả ví dụ minh họa 3:
Frame không phụ thuộc vào applet và trình duyệt. Frame có thể hoạt động như một vật chứa hay như một thành phần (component). Bạn có thể sử dụng một trong những constructor sau để tạo một frame:

*Frame(): Tạo một frame nhưng không hiển thị (invisible)
*Frame(String title): Tạo một frame không hiển thị, có tiêu đề.

Một số Link ví dụ tham khảo khác .

http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/components/frame.html 
http://java.comsci.us/examples/awt/Frame.html 
http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/examples/components/FrameDemo2Project/src/components/FrameDemo2.java 
http://www.javabeginner.com/java-swing/java-swing-calculator 
http://www.tutorialspoint.com/java/java_overview.htm 
http://www.freejavaguide.com/java_swing.html 
http://www.java2s.com/Tutorial/Java/0261__2D-Graphics/Catalog0261__2D-Graphics.htm 
http://www.roseindia.net/java/example/java/swing/SwingFrame.shtml 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s