Xử lý chuổi trong PHP

<?php/** @author quapvuit   @copyright 2011 **/

// Khai bao chuoi
$string = “welcome to PHP Basic quapvuit Blog WordPress”;
echo “Chuoi ban dau: ”  .$string . “<br/>”;

//strtoupper: chuyen thanh chuoi in hoa
$str_upper = strtoupper($string);
echo “Su dung strtoupper:” . $str_upper . “<br/>”;

// strtolower: chuyen thanh chu thuong
$str_lower = strtolower($string);
echo “Su dung strtolower:” . $str_lower . “<br/>”;

//ucfirst: chuyen doi in hoa cho ky tu dau tien cua 1 xau
$str_ucfirst = ucfirst($string);
echo “Su dung ucfirst:” . $str_ucfirst . “<br/>”;

//ucwords: viet hoa ky tu dau tien cua moi tu
$str_ucwords = ucwords($string);
echo “Su dung ham ucwords :” .$str_ucwords . “<br/>”;

//trim: loai bo ky tu thoi o dau va cuoi moi xau
$str_trim = trim($string);
echo “Su dung ham strim :” .$str_trim . “<br/>”;

// Ham tach va ket hop chuoi
// strtok dung de chia cat xau
// strtok cat cac tu cua 1 chuoi
$str_tok = strtok($string,” “);
while($str_tok)
{
echo”word: $str_tok <br/>”;
$str_tok = strtok(” \n\t”);
}

$a = explode(‘ ‘,$string);
foreach($a as $b) {
echo ‘Word: ‘.$b.'<br />’;
}

//substr dùng để cắt 1 ddaonj trong chuỗi mẹ từ điểm cho trước và số ký tự cần cắt
$sub_str = substr($string,0,12);
echo “Su dung sub string:”.$sub_str. “<br/>” ;

//explore cat 1 chuoi thanh 1 mang bao gom nhieu phan tu chua cac tu trong chuoi
$str_explode = explode(” “,$string);
echo “<pre>”;
print_r($str_explode);
echo “</pre>”;

//implode nhap cac phan tu mang chua cac tu thanh mot chuoi va diem nang cach cua no duoc dinh dang theo chuoi ngan cach
$str_implode = implode(“-“,$str_explode);
echo “Dung implode : “.$str_implode. “</br>”;

//str_replace tim 1 tu hoac mot ky tu trong chuoi, thay the no thanh chuoi can thay the
$str_rep = str_replace(“PHP”,”php”,$string);
echo ‘Su dung replace’ . $str_rep . “<br/>”;

//str_pos = strpos tim vi tri chuoi con trong chuoi me
$str_pos = strpos($string,”PHP”);
echo “Su dung strpos: ” . $str_pos .”<br/>”;

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s