Tạo lịch Ngày/Tháng/Năm hiện tại bẳng PHP

<?php //This gets today's date $date =time () ; //This puts the day, month, and year in seperate variables $day = date('d', $date) ; $month = date('m', $date) ; $year = date('Y', $date) ; //Here we generate the first day of the month $first_day = mktime(0,0,0,$month, 1, $year) ; //This gets us the month name … Đọc tiếp Tạo lịch Ngày/Tháng/Năm hiện tại bẳng PHP

Top 5 website Java về các ứng dụng,tài liệu học Java

1. Planet Source Code (PSC): Với một cơ sở dữ liệu quí giá,  đầy đủ các chương trình Java, PSC là một trong những cơ sở dữ liệu lớn nhất về mã nguồn Java trên Internet. Bạn có thể tìm kiếm mã nguồn cho hàng ngàn ứng dụng Java, game và các tiện ích. Một … Đọc tiếp Top 5 website Java về các ứng dụng,tài liệu học Java