Xử lý chuổi trong PHP

<?php/** @author quapvuit   @copyright 2011 **/ // Khai bao chuoi $string = "welcome to PHP Basic quapvuit Blog WordPress"; echo "Chuoi ban dau: "  .$string . "<br/>"; //strtoupper: chuyen thanh chuoi in hoa $str_upper = strtoupper($string); echo "Su dung strtoupper:" . $str_upper . "<br/>"; // strtolower: chuyen thanh chu thuong $str_lower = strtolower($string); echo … Đọc tiếp Xử lý chuổi trong PHP

Boson NetSim for CCNP 7.0 – Giả lập hệ thống mạng

The Boson NetSim for CCNA & CCNP is the most powerful and versatile Cisco network simulation software available for IT professionals seeking CCNA & CCNP certifications. NetSim's Virtual Packet Technology sets it apart because it actually emulates the functions of a real network - a real network that you can design yourself. The Boson NetSim … Đọc tiếp Boson NetSim for CCNP 7.0 – Giả lập hệ thống mạng

Các plugin tốt nhất cho WordPress

Nếu như bạn đã hoặc đang sử dụng Blog Platform của WordPress, thì một thứ rất hữu ích mà bạn không thể thiếu, đó là các plugins. WordPress là lựa chọn số một không chỉ vì nó nhẹ, chạy nhanh, tính tương thích và đồng bộ cao, nhiều theme, v.v. mà còn có một phần … Đọc tiếp Các plugin tốt nhất cho WordPress

Footer theme WordPress

Ở một số theme do nhiều lý do (Có thể là bản quyền,v.v…) phần footer thường được mã hóa (encode) để chúng ta không thể thay đổi nội dung. Muốn chỉnh sửa chúng buộc chúng ta phải giải mã (decode). Tuy nhiên, không phải ai trong chúng ta cũng đều biết giải mã chúng hoặc … Đọc tiếp Footer theme WordPress

Thay đổi password của phpmyadmin

Lúc này: phpmyadmin đang có password root la rỗng, bạn muốn đổi thành “password mới” ta làm như sau: *Cách 1:- Mở http://localhost/phpmyadmin/ - >Chọn database : mysql -> Chọn table: user-> Chạy câu query: update user set password=PASSWORD(“NHAP_PASS_MOI_O_DAY”) where User=’root’; - Restart lai dịch vụ mysql - Xong. *Cách 2: (chạy bằng lệnh) - Log vào … Đọc tiếp Thay đổi password của phpmyadmin