[SVM] Support Vector Machines trong phân loại văn bản

SVM là phương pháp phân loại rất hiệu qủa được Vapnik giới thiệu năm 1995 . Ý tưởng của phương pháp là cho trước một tập huấn luyện được biểu diễn trong không gian vector , trong đó mỗi một văn bản được xem như một điểm trong không gian này .Phương pháp này tìm … Đọc tiếp [SVM] Support Vector Machines trong phân loại văn bản