Thực trạng lừa đảo khi tư vấn ĐI DU HỌC

Sang Nhật, lúc phỏng vấn thì ngọt ngào, nhưng lúc sang đây thì dọa dẫm, với cái câu cửa miệng! "Giờ em không ở kí túc xá, thì em về nước" Chúng tôi bay đêm ngày 04/4/2018! 9 con người, 9 du học sinh, nói là du học sinh cho nó oai thôi chứ ai … Đọc tiếp Thực trạng lừa đảo khi tư vấn ĐI DU HỌC