Bộ tài chính áp thuế 100% – 300% cho xe ô tô một sự ăn cướp trắng trợn, đảng cộng sản có thật sự tốt ???

Trước khi nói đến Luật Thuế tài sản đang gây phản ứng trong dư luận qua đề xuất nện thêm thuế với nhà ở trên 700 triệu, xe ô tô trên 1,5 tỉ, việc hàng chục năm qua, Bộ Tài chính áp thuế xe ô tô tới 200%, 300% tuỳ theo dung tích đã là … Đọc tiếp Bộ tài chính áp thuế 100% – 300% cho xe ô tô một sự ăn cướp trắng trợn, đảng cộng sản có thật sự tốt ???