Tu nghiệp sinh, thực tập sinh được ở lại Nhật Bản trong bao lâu mới nhất 2018

THAY ĐỔI LỚN : TU NGHIỆP SINH CÓ THỂ LÀM VIỆC TỐI ĐA TẠI NHẬT 10 NĂM. NẾU ĐỖ KÌ THI CHUYÊN MÔN CÓ THỂ CHUYỂN SANG VISA KHÁC & ĐƯỢC ĐÓN GIA ĐÌNH SANG Ngày hôm trước , một thay đổi lớn trong luật về tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng đã được … Đọc tiếp Tu nghiệp sinh, thực tập sinh được ở lại Nhật Bản trong bao lâu mới nhất 2018