Debug Code như thế nào thì hiệu quả ?

Kinh nghiệm sau khi làm việc với kha khá dev , từ junior tới senior thì mình khẳng định: Code Có Bug Là Chuyện Bình Thường Ở Huyện :)). Nhưng cách mà bạn để xảy ra bug đó như thế và xử lý bug đó như thế nào mới quan trọng. Chứ ngày nào còn … Đọc tiếp Debug Code như thế nào thì hiệu quả ?