CHẾT VÌ CHUỖI CỬA HÀNG BẠN CÓ BIẾT ?

Đầu năm 2018 khi nghe CTy Cổ Phần TGDĐ tuyên bố sẽ mở 1000 cửa hàng BHX trong năm. Nhà đầu tư đã khấp khởi một đợt tăng giá mới cho cổ phiếu MWG Vậy nhưng chỉ trong quý 1/2018. Câu chuyện mở 1000 cửa hàng đã biến thành nỗi lo của NĐT. Khi BHX … Đọc tiếp CHẾT VÌ CHUỖI CỬA HÀNG BẠN CÓ BIẾT ?