Tiền điện tháng 6 bỗng tăng gấp đôi

Cùng chừng ấy thiết bị và tần suất sử dụng nhưng tiền điện trong kỳ giữa tháng 5 đến giữa tháng 6 nhiều gia đình phải trả cao bất thường, một số hộ thậm chí phải trả gấp đôi. Nhiều hộ gia đình phản ánh, 2 tháng gần đây tiền điện bỗng tăng cao bất … Đọc tiếp Tiền điện tháng 6 bỗng tăng gấp đôi