5 Bài học thành công lớn từ Jim Rohn

5 Bài học thành công lớn từ Jim Rohn Thành công là kết hợp của giao tiếp, quản trị thời gian, thiết lập mục tiêu, tính lãnh đạo và sự phát triển bản thân. Và đây là 5 bài học cuộc sống hay nhất về thành công: Bài học 1: Giao tiếp “Để có hiệu … Đọc tiếp 5 Bài học thành công lớn từ Jim Rohn

9 điều tâm đắc nhất khi đọc cuốn triết lý cuộc đời của Jim Rohn

Đơn giản là những gì mình thấy tâm đắc nhất khi đọc cuốn sách này. Ông ấy viết quan điểm về mỗi vấn đề thật nhẹ nhàng nhưng rất thấm, và đáng để suy ngẫm. Mình sẽ trích nguyên văn những đoạn mình thích, còn những gì do mình viết thì cho vào box in … Đọc tiếp 9 điều tâm đắc nhất khi đọc cuốn triết lý cuộc đời của Jim Rohn