Sống sao với 6 triệu/ 1 tháng ?

SỐNG SAO VỚI 6 TRIỆU / THÁNG ? Designer cũng có lúc gặm bành mỳ trừ cơm để làm việc anh em ạ :(( Đọc bài này hay quá nên chia sẻ cho anh em! “Với 6tr/tháng mà bạn vẫn đang lâm vào tình trạng túng thiếu, nợ nần chồng chất…đó là do bạn không … Đọc tiếp Sống sao với 6 triệu/ 1 tháng ?