[LltWeb] So sánh POST vs GET

Khi lập trình web, việc nhận gửi thông tin từ  1 form của người dùng nhập vào tương đối thường xuyên. Thông thường ta sử  dụng 2 phương thức POST và GET. Tuy nhiên lúc nào sử  dụng POST, lúc nào sử  dụng GET ? Câu hỏi đó ko dễ trả lời vì có những … Đọc tiếp [LltWeb] So sánh POST vs GET

Kiến thức cần biết về QR Code

Bạn thường nhìn thấy ô vuông lớn bên trong có nhiều ô nhỏ (xếp liên tiếp tạo thành các ký tự lạ chồng chéo), đó là QR Code. Vậy QR Code là gì? Một số thông tin cơ bản sau sẽ giúp bạn hiểu hơn về loại mã vạch này. QR Code được sử dụng phổ biến … Đọc tiếp Kiến thức cần biết về QR Code

Cài đặt Web Server XAMPP chạy web PHP

Nếu muốn một trang web viết bằng ngôn ngữ PHP có thể chạy được trên máy tính cục bộ và trên máy chủ thì cần phải có một web server là Apache, bộ thông dịch ngôn ngữ PHP, ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu là mySQL. Đây là ba thành phần độc lập … Đọc tiếp Cài đặt Web Server XAMPP chạy web PHP

Thuật toán tính âm lịch

Bài viết sau giới thiệu cách tính âm lịch Việt Nam và mô tả một số thuật toán dùng để chuyển đổi giữa ngày dương lịch và ngày âm lịch. Các thuật toán mô tả ở đây đã được đơn giản hóa nhiều để bạn đọc tiện theo dõi và dễ dàng sử dụng vào … Đọc tiếp Thuật toán tính âm lịch

Tạo lịch Ngày/Tháng/Năm hiện tại bẳng PHP

<?php //This gets today's date $date =time () ; //This puts the day, month, and year in seperate variables $day = date('d', $date) ; $month = date('m', $date) ; $year = date('Y', $date) ; //Here we generate the first day of the month $first_day = mktime(0,0,0,$month, 1, $year) ; //This gets us the month name … Đọc tiếp Tạo lịch Ngày/Tháng/Năm hiện tại bẳng PHP

Thao tác CSDL với 10 hàm PHP

1/MYSQL_CONNECT() Mysql_connect(string(host),string(data_user),string(data_password)); <?php // Khai bao thong tin ket noi $host = “localhost”; $user = “root”; $pass =””; // Thực hiên kết nối $con = mysql_connect($host,$user,$password) or die(“Can’t connect to database”); ?> 2/ MySQL_pconnect() Giong nhu mysql nhung no khong tu dong dong ket noi: mysql_pconnect(strong(host),string(data_user),string(data_password)); Khai bao ca hai cau truc cho no mo … Đọc tiếp Thao tác CSDL với 10 hàm PHP