Cài đặt cho Android trên windows

Cài đặt Java JDK Tải về và cài đặt Java 1.6 (Java 6) JDK . JRE là chưa đủ. Android SDK yêu cầu 32 bit JDK , đó là, chọn " Windows "cho nền tảng của bạn, không phải" Windows x64 ".vhttp://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html    Cài đặt Android SDK Tải về SDK Android của Google: Tải về Windows … Đọc tiếp Cài đặt cho Android trên windows