Cài đặt cho Android với Eclipse

I.Hướng dẫn cài đặt Android với Eclipse: 1.Download Android SDK: Android SDK thực chất là tập hợp các công cụ và thư viện để phát triển các ứng dụng trên nền tảng hệ điều hành Android. B1: Vào trang http://developer.android.com/sdk/index.html         để tải Android SDK Starter. Tùy thuộc vào hệ điều hành mà bạn chọn bản … Đọc tiếp Cài đặt cho Android với Eclipse