Canvas trong Java

Canvas trong Java, cũng như khi bạn vẽ một bức hình, bạn cần phải có giấy để vẽ. Chuyên nghiệp hơn thì bạn phải có vải để vẽ. Giấy hay vải chính là Canvas. Nói chính xác thì Canvas là một Component có hình dạng hình chữ nhật và "trắng tinh" để bạn có thể … Đọc tiếp Canvas trong Java