Top 5 website Java về các ứng dụng,tài liệu học Java

1. Planet Source Code (PSC): Với một cơ sở dữ liệu quí giá,  đầy đủ các chương trình Java, PSC là một trong những cơ sở dữ liệu lớn nhất về mã nguồn Java trên Internet. Bạn có thể tìm kiếm mã nguồn cho hàng ngàn ứng dụng Java, game và các tiện ích. Một … Đọc tiếp Top 5 website Java về các ứng dụng,tài liệu học Java

Canvas trong Java

Canvas trong Java, cũng như khi bạn vẽ một bức hình, bạn cần phải có giấy để vẽ. Chuyên nghiệp hơn thì bạn phải có vải để vẽ. Giấy hay vải chính là Canvas. Nói chính xác thì Canvas là một Component có hình dạng hình chữ nhật và "trắng tinh" để bạn có thể … Đọc tiếp Canvas trong Java