Truyện ma

1/[Audio Book] Hồn Về Trong Gió – Nguyễn Ngọc Ngạn (PRC+MP3)
Read more: http://www.thuvienso.info/index.php/audio/kinh-di-truyen-ma/chitiet/xem/16118/-audio-book-hon-ve-trong-gio-nguyen-ngoc-ngan-prc-mp3-#ixzz1TobxTJyR

http://www.mediafire.com/?uvnrpd4qq5noapv

http://www.mediafire.com/?vo8n9k8yf7maof6

2/[Audio Book] Kỳ án ánh trăng – Quỷ Cổ Nữ, 499 Trang (PRC+MP3)
Read more: http://www.thuvienso.info/index.php/audio/kinh-di-truyen-ma/chitiet/xem/6719/-audio-book-ky-an-anh-trang-quy-co-nu-499-trang-prc-mp3-#ixzz1TocOPGWL

http://www.mediafire.com/?3myi2bz5gzj

http://www.mediafire.com/?ocnjidklymz

http://www.mediafire.com/?oznzvaowwdt

Audio:

Phần 1 đến 10

http://www.mediafire.com/?cz3vowd12v2

http://www.mediafire.com/?ucjkmwmkhby

http://www.mediafire.com/?1x2tz3wvjy8

http://www.mediafire.com/?lxcjjg2zliu

http://www.mediafire.com/?mtbhvcvkttv

http://www.mediafire.com/?zzjs3jmwimz

http://www.mediafire.com/?ztkg19xxfcz

http://www.mediafire.com/?wbjcdckotzz

http://www.mediafire.com/?zzjs3jmwimz

http://www.mediafire.com/?ztipmmd0xtx

Phần 11 đến 20

http://www.mediafire.com/?2lhcrgzjvmv

http://www.mediafire.com/?ljeo9nymmmh

http://www.mediafire.com/?tvx2nwdjmzs

http://www.mediafire.com/?2vdoz9tqib3

http://www.mediafire.com/?kjvga2qziyf

http://www.mediafire.com/?hnmv5xmwj2w

http://www.mediafire.com/?skznznnt12t

http://www.mediafire.com/?xtkm1yl1jnz

http://www.mediafire.com/?wetndi4cp2x

http://www.mediafire.com/?ezzzt21hsxe

Phần 21 đến 30

http://www.mediafire.com/?fhjnmclj2vo

http://www.mediafire.com/?2zv2bfmuda0

http://www.mediafire.com/?luy9tcmno5j

http://www.mediafire.com/?qmwmntwfuvc

http://www.mediafire.com/?gwdjdonmylh

http://www.mediafire.com/?5ghsgmftkzc

http://www.mediafire.com/?ciazzenvwwz

http://www.mediafire.com/?nnucblzwybx

http://www.mediafire.com/?ndzvfeyvndx

http://www.mediafire.com/?z2j4wimwyjy

Phần 31 đến 34

http://www.mediafire.com/?n1d0z4zcy4v

http://www.mediafire.com/?uolngjfwjne

http://www.mediafire.com/?dmujj1xlgeq

http://www.mediafire.com/?cv1wy7h3xwc

3/ [Audio Book] Đêm trong căn nhà hoang – Nguyễn Ngọc Ngạn
Read more: http://www.thuvienso.info/index.php/audio/kinh-di-truyen-ma/chitiet/xem/9798/-audio-book-dem-trong-can-nha-hoang-nguyen-ngoc-ngan#ixzz1TokTHTg4

http://www.mediafire.com/?2cqzc622spw

4/[Audio Book] Kể chuyện người chết – Phan Thị Bích Hằng
Read more: http://www.thuvienso.info/index.php/audio/kinh-di-truyen-ma/chitiet/xem/668/-audio-book-ke-chuyen-nguoi-chet-phan-thi-bich-hang#ixzz1TokiyyOH

http://www.mediafire.com/?4ukrgpcmyey

5/[Audio Book] Xác chết báo hận – Nguyễn Ngọc Ngạn
Read more: http://www.thuvienso.info/index.php/audio/kinh-di-truyen-ma/chitiet/xem/8423/-audio-book-xac-chet-bao-han-nguyen-ngoc-ngan#ixzz1TokqO4eL

http://www.mediafire.com/?6xxvnx06bvinnjc

http://www.mediafire.com/?wdqvre4lco4ws8p

6/[Audio Book] Tiếng Quạ Réo Vọng Hồn – Nguyễn Ngọc Ngạn
Read more: http://www.thuvienso.info/index.php/audio/kinh-di-truyen-ma/chitiet/xem/8422/-audio-book-tieng-qua-reo-vong-hon-nguyen-ngoc-ngan#ixzz1TolEhoTa

http://www.mediafire.com/?aarelzl2h2na3vt

http://www.mediafire.com/?jhr01p658515dmt

7/[Audio Book] Ngôi Mộ Mới Đắp – Nguyễn Ngọc Ngạn
Read more: http://www.thuvienso.info/index.php/audio/kinh-di-truyen-ma/chitiet/xem/8421/-audio-book-ngoi-mo-moi-dap-nguyen-ngoc-ngan#ixzz1TolRD5kM

http://www.mediafire.com/?igdb3rodct4ff30

http://www.mediafire.com/?akf67bujmitbjw1

8/[Audio Book] Cõi âm – Nguyễn Ngọc Ngạn
Read more: http://www.thuvienso.info/index.php/audio/kinh-di-truyen-ma/chitiet/xem/8420/-audio-book-coi-am-nguyen-ngoc-ngan#ixzz1Tom4AgO3

http://www.mediafire.com/?81g6ldfo2y8ajkl

http://www.mediafire.com/?nbhsd0aou7idock

http://www.mediafire.com/?rmr9kmn1020hdtl

http://www.mediafire.com/?n3w1b37koipu6x1

http://www.mediafire.com/?smtsvskjnxljt0a

http://www.mediafire.com/?jv0ira3pxciigwa

http://www.mediafire.com/?baleok84yf79wca

http://www.mediafire.com/?x6art97gk77jtc3

9/[Audio Book] Bóng người dưới trăng – Nguyễn Ngọc Ngạn
Read more: http://www.thuvienso.info/index.php/audio/kinh-di-truyen-ma/chitiet/xem/8419/-audio-book-bong-nguoi-duoi-trang-nguyen-ngoc-ngan#ixzz1TomgruEg

http://www.mediafire.com/?tifpx0butp5j645

http://www.mediafire.com/?nmi6a66n6x6k6nr

http://www.mediafire.com/?abtsr88fk97kjcf

http://www.mediafire.com/?m34oj28682v952a

10/[Audio Book] Bãi Đất Hoang Sau Nhà – Nguyễn Ngọc Ngạn
Read more: http://www.thuvienso.info/index.php/audio/kinh-di-truyen-ma/chitiet/xem/4259/-audio-book-bai-dat-hoang-sau-nha-nguyen-ngoc-ngan#ixzz1Ton87xL5

http://www.mediafire.com/?2fdxc45c7cr0zt1

http://www.mediafire.com/?mimqgg7fak8y5a2

11/Audio Book] Yêu người ma – Bồ Tùng Linh
Read more: http://www.thuvienso.info/index.php/audio/kinh-di-truyen-ma/chitiet/xem/4318/-audio-book-yeu-nguoi-ma-bo-tung-linh#ixzz1TonI5k5z

http://www.mediafire.com/?pwqkznddjgy

12/[Audio Book] Thiên đường của quỷ – Tiger
Read more: http://www.thuvienso.info/index.php/audio/kinh-di-truyen-ma/chitiet/xem/4316/-audio-book-thien-duong-cua-quy-tiger#ixzz1TonPedGi

http://www.mediafire.com/?ewwc553j9pt

13/[Audio Book] Căn nhà số 24 – Nguyễn Ngọc Ngạn
Read more: http://www.thuvienso.info/index.php/audio/kinh-di-truyen-ma/chitiet/xem/4304/-audio-book-can-nha-so-24-nguyen-ngoc-ngan#ixzz1TonYDkdJ

http://www.mediafire.com/?mc2fnwmnjzg

14/[Audio Book] Bóng ma bên cửa – Nguyễn Ngọc Ngạn
Read more: http://www.thuvienso.info/index.php/audio/kinh-di-truyen-ma/chitiet/xem/4303/-audio-book-bong-ma-ben-cua-nguyen-ngoc-ngan#ixzz1Tonk2WsM

http://www.mediafire.com/?3l3jotkwvzy

15/[Audio Book] Một chuyện ghê gớm – Trọng Miên
Read more: http://www.thuvienso.info/index.php/audio/kinh-di-truyen-ma/chitiet/xem/4266/-audio-book-mot-chuyen-ghe-gom-trong-mien#ixzz1TonrEfIQ

http://www.mediafire.com/?xo51b53bjce

16/[Audio Book] Hồn ma trong bệnh viện – Liêu Vĩnh Bình
Read more: http://www.thuvienso.info/index.php/audio/kinh-di-truyen-ma/chitiet/xem/4264/-audio-book-hon-ma-trong-benh-vien-lieu-vinh-binh#ixzz1TonyYm8K

http://www.mediafire.com/?zct2lyjmgly

17/[Audio Book] Tiếng khóc trong nhà xác – Nguyễn Xuân Quang
Read more: http://www.thuvienso.info/index.php/audio/kinh-di-truyen-ma/chitiet/xem/4224/-audio-book-tieng-khoc-trong-nha-xac-nguyen-xuan-quang#ixzz1Too815Sz

http://www.mediafire.com/?ymz7d0xbzqr

18/
[Audio Book] Con Ma Truyền Kiếp – Người Khăn Trắng
Read more: http://www.thuvienso.info/index.php/audio/kinh-di-truyen-ma/chitiet/xem/4221/-audio-book-con-ma-truyen-kiep-nguoi-khan-trang#ixzz1TooKeciR

http://www.mediafire.com/?32gmcltcwy5

19/[Audio Book] Ngôi Cổ Mộ Nhà Họ Hứa – Phạm Phong Dinh
Read more: http://www.thuvienso.info/index.php/audio/kinh-di-truyen-ma/chitiet/xem/4210/-audio-book-ngoi-co-mo-nha-ho-hua-pham-phong-dinh#ixzz1TooUAy5K

http://www.mediafire.com/?d0an2qdbwhu

20/[Audio Book] Hồn Ma Trong Biệt Thự

http://www.mediafire.com/?mhy5zdqnwnw

http://www.mediafire.com/?yyjijkpye9z

21/[Audio Book] Tuyển tập truyện ngắn ly kỳ Hồn Hoa Đêm Tháp Cổ
Read more: http://www.thuvienso.info/index.php/audio/kinh-di-truyen-ma/chitiet/xem/4153/-audio-book-tuyen-tap-truyen-ngan-ly-ky-hon-hoa-dem-thap-co#ixzz1ToonDOCh

http://www.mediafire.com/?m4hcdswtmtm

http://www.mediafire.com/?ah1blgixnew

http://www.mediafire.com/?aamoxduwjra

http://www.mediafire.com/?9dbtgcjaymm

22/[Audio Book] Ngôi nhà ma – Kích sống Túy Hồng
Read more: http://www.thuvienso.info/index.php/audio/kinh-di-truyen-ma/chitiet/xem/2352/-audio-book-ngoi-nha-ma-kich-song-tuy-hong#ixzz1TootkKdC

http://www.mediafire.com/?iknilmaizzy

23/[Audio Book] Bóng Ma Trong Nhà Chú Hỏa – Thanh Lâm
Read more: http://www.thuvienso.info/index.php/audio/kinh-di-truyen-ma/chitiet/xem/1537/-audio-book-bong-ma-trong-nha-chu-hoa-thanh-lam#ixzz1TopGib6f

http://www.mediafire.com/?tbcmdn1gh1l

http://www.mediafire.com/?ybxzuymmh3w

24/Audio Book] Con Quỷ Gỗ – Nguyễn Quang Thiều
Read more: http://www.thuvienso.info/index.php/audio/kinh-di-truyen-ma/chitiet/xem/1377/-audio-book-con-quy-go-nguyen-quang-thieu#ixzz1TopPtlk5

http://www.mediafire.com/?z21tzzdwmtd

25/Ván Cờ Ma Quỷ – Hồ Ông

http://www.mediafire.com/?e1f3mhoitkc

26/[Audio Book] Duyên Ma – Nguyên Vi Túy
Read more: http://www.thuvienso.info/index.php/audio/kinh-di-truyen-ma/chitiet/xem/614/-audio-book-duyen-ma-nguyen-vi-tuy#ixzz1TopdwcWq

http://www.mediafire.com/?ztmm1tl2zyb

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s